Kompostování do vaků, překopávače kompostu

Veřejný zájem o kompostování organických materiálů již po řadu let vzrůstá. Kompostovací technologie je prověřenou technologií, která se dokáže vypořádat s většinovou částí organického odpadu. Tato technologie je rozšířeně akceptována a používána nejenom státními organizacemi ve velkém měřítku.

Během kompostování se vylučují organické látky, které:

 • produkují zápach
 • musí se odvádět, což způsobuje obtíže
 • způsobují problémy svým rozptylováním

Řešením je Uzavřený Kompostovací Systém. Jsou zde sice vysokokapacitní kompostovací závody, ty však ne vždy zaručují požadovaný výsledek, navíc potřebují vysoké investiční náklady.

Donedávna bylo kompostování organických materiálů v malém problémem. Nyní je firma EURO BAGGING schopna nabídnout komplexní řešení pomocí UKS (Uzavřený Kompostovací Systém).

Co je UKS
UKS je patentovaným systémem, kdy se nezpracované materiály smísí v určitém podílu v plastovém vaku. Takto je kompostovací proces oproštěn od vlivu deště, větru a není zde žádný zápach. Proces je založen na správném poměru uhlíku a dusíku v materiálech a je kontrolován pomocí teploty ve spojení s nucenou dodávkou kyslíku s příslušnou dávkou bakterií.

V porovnání s tradičními metody, UKS nabízí mnoho výhod:

 • žádný, nebo téměř žádný zápach
 • žádný únik
 • prostorová úspora až 65%
 • nepožaduje další manipulaci, což šetří čas a peníze
 • nepožaduje značné investice do majetku
 • jelikož je to plně řízený proces, je 2 až 3x rychlejší
 • kvalita konečného produktu je ovladatelná, neboť proces je kontrolovatelný

UKS a emise zápachu
Zápach je jedním z hlavních aspektů týkajících se prostředí a místa, kde lze umístit kompostování organického odpadu. V tradičních systémech bylo toto hledisko těžce splnitelné z důvodu otevřeného charakteru procesu. UKS je charakterizován žádným, nebo téměř žádným zápachem. Ovladatelný tok vzduchu uvnitř vaku vytváří optimální podmínky pro aerobní aktivitu, díky které může kompostovací proces probíhat bez vytváření nepříjemných zápachů. Celý proces probíhá v uzavřeném systému, kompostovaný materiál není vystaven venkovnímu prostředí. S kompostem se nepohybuje, tudíž materiál je „v klidu". Tímto postupem jsou příčiny pro vznik zápachu eliminovány.

UKS a flexibilita
UKS nabízí optimální flexibilitu. UKS je mobilní, v zásadě lze umístit proces kdekoliv. Již není potřeba přemisťovat materiál na dlouhé vzdálenosti. Požadavky na místo pro UKS jsou minimální. Následující požadavky jsou použitelné pro přibližně 200 tun materiálu:

 • zpevněná plocha o rozloze 70 x 8 metrů
 • tekoucí voda
 • elektrická přípojka

Při pronájmu systému od společnosti nabízející služby jsou investiční náklady (kromě možné investice na betonové zpevnění plochy) minimální.

Proces UKS

Zmenšení materiálu:
Materiál, který se má kompostovat se musí zmenšit na částečky o rozměru maximálně 10 až 15 centimetrů, záleží na druhu.

Míchání materiálu:
Vytvoření směsi různých materiálu s ideálním poměrem C/N.

Přidání vody:
Záleží na směsi, přidá se 50 až 60% vody.

Plnění vaku:
Plnění LDPE vaku pomocí kompostovacího stroje, následně připojení ventilátoru, který zajišťuje optimální dodávku kyslíku.

Kontrola procesu:
Během týdne 12 až 15 se musí zkontrolovat teplota v pravidelných intervalech tak, aby se v případě potřeby mohl proces upravit.

Prosévání:
Po procesu kompostování se musí materiál prosít a nadrozměrné materiály musí pojít znovu celým procesem.

Konečný produkt:
Konečným výsledkem je homogenní produkt, který lze použít pro mnoho účelů.

 

Technologické výhody

 • Kontrolované prostředí
 • UKS je uzavřený „zásobník"
 • Neovlivnitelné počasím, deštěm, větrem (rozptylování)
 • Kontrolovatelný únik
 • Kontrolovatelné emise zápachu
 • Přátelský kživotnímu prostředí
 • Řiditelný proces
 • Řízení teploty
 • Nucená dodávka kyslíku
 • Přídavek vody
 • Aplikace inokulantů
 • Prostorově efektivní
 • Není potřeba místo a čas pro přesouvání produktu
 • Netřeba stísněný prostor
 • Stačí jednoduché umístění (betonové podloží/voda/elektřina)
 • Jednoduchá technologie
 • Vyzkoušená vakovací technologie
 • Jednoduché hospodaření/kontrola

Ekonomické výhody

 • Nízké investice
 • Investice do betonového podloží, pokud není k dispozici
 • Provzdušňovací zařízení
 • Teploměr
 • Krátký čas procesu
 • 12 až 15 týdnů mezi začátkem procesu a konečným produktem
 • Není potřeba přechodného přesunování materiálu
 • Problematické výrobky při běžném kompostování
 • Produkty se zápachem mohou být jednoduše zpracovány
 • Flexibilní systém
 • Není svázán s místem
 • Nájem pouze vpřípadě potřeby
 • Různé aplikace
 • Očekávané změny v legislativě
 • „Oštítkovaný" kompost díky konstantnímu, přesnému směsnému poměru
 • Odpařování
 • Výroba hustého a tekutého hnojiva
 • "Čištění" zeminy

UKS v Zábřehu (3.45 Mb)

 

CM 1,5 – T

Obsah připravujeme...

Technický list CM 1,5 - T

 

Překopávače kompostu

3Nesené překopávače kompostu určené pro překopávání a míchání BRO - biologicky rozložitelného odpadu.

Celý článek

 

CM 1,5

img_slideshow_CM_1-5-newStroj je určen pro menší kompostárny nebo pro obce zpracovávající BRO (biologicky rozložitelný odpad) nebo BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad). CM 1,5 se vyrábí jako tažený za traktorem. Pro svoji práci nepotřebuje žádný vedlejší zdroj, má svůj vlastní dieselový motor.

Celý článek

 

CM 2,4

img_slideshow_cm-2-4Kompostovací stroj řady CM 2,4 slouží pro větší kompostárny či vesnice zpracovávající kompost. Stroj je díky svým rozměrům většinou určen na jedno adekvátní místo, lze ho však přepravovat za traktorem. CM 2,4 má vlastní dieselový motor a pro svoji práci nepotřebuje žádný vedlejší zdroj. Již ve standartu je stroj vybaven dálkovým ovládáním pracovního cyklu, proto jej lze ovládat například z kabiny čelního nakladače, který nakládá materiál do pracovního prostoru stroje.

Celý článek

 

Příslušenství

Nedílnou součástí správně funkčního Uzavřeného Kompostovacího Systému jsou kromě určitého typu kompostovacího lisu zároveň následné technické zařízení:

 • Kompostovací vaky o stejném průměru jako kompostovací lis
 • Perforované plastové provzdušňovací hadice
 • Provzdušňovací jednotky
 • Teploměry
 • Odvzdušňovací ventily
 • Regulační jednotka - pro plně automatizovaný proces provzdušňování

Kompostovací vaky
Dodávají se o stejných průměrech jako jsou tunely kompostovacích lisů, standardně o délce 60 metrů. Na přání zákazníka lze pro určité množství dodat vaky o jakékoli délce

Provzdušňovací hadice
Slouží k přívodu vzduchu do vaku. Hadice jsou vkládány do vaku zároveň při naskladňování materiálu pomocí kompostovacího lisu. U varianty se strojem CM 1,5 je standardně vkládána 1 hadice, u lisů CM 2,4 a 3,0 jsou ve vaku standardně hadice dvě.

Provzdušňovací jednotky
Slouží pro vhánění vzduchu do provzdušňovacích hadic a tím zabezpečují přívod vzduchu ke kompostovanému materiálu. Spínání jednotek je řízeno buď manuálně nastavením doby sepnutí a doby vypnutí motoru ventilátoru (zabudováno v krabicovém uložení motorů) nebo je doba vypnutí a zapnutí regulována automaticky na základě výstupů z teploměru měřícího teplotu kompostovaného materiálu.

Teploměry
Měří teplotu kompostovaného materiálu. Při manuální regulaci slouží obsluze ke kontrole procesu, při automatické regulaci spínání provzdušňování jsou vstupem pro regulační jednotku.

Odvzdušňovací ventily
Lze je použít jednak jako místo pro vpich teploměrů a zároveň pro vývod přebytečného vzduchu z vaku.

Regulační jednotka
Při automatickém procesu regulace provzdušňování zpracovává regulační jednotka údaje z teploměrů na jejichž základě zapíná či vypíná motory provzdušňovacích jednotek. Tak lze plně autonomně udržovat teplotu kompostovaného materiálu v zadaných teplotních intervalech bez nutnosti manuálního nastavování doby sepnutí či vypnutí motorů.