Kompostovací technologie

Veřejný zájem o kompostování organických materiálů již po řadu let vzrůstá. Kompostování je prověřenou technologií, která se dokáže vypořádat s většinovou částí organického odpadu a za účasti mikroorganismů řízeně vytváří průmyslový kompost. Tato technologie je velice rozšířená v zemědělském průmyslu malého i velkého měřítka.

Nabízíme 2 kompostovací stroje s množstvím příslušenství. S výběrem Vám rádi pomůžeme.

Během kompostování se vylučují organické látky, které:

 • produkují zápach
 • musí se odvádět, což způsobuje obtíže
 • způsobují problémy svým rozptylováním

Řešením je Uzavřený kompostovací systém. Donedávna bylo kompostování organických materiálů v malém problémem. Nyní je firma EURO BAGGING schopna nabídnout komplexní řešení pomocí UKS (Uzavřený Kompostovací Systém).


Kompostovací stroje s uzavřeným kompostovacím systémem:

img_slideshow_cm-1-5

CM 1,5

Stroj je určen pro menší kompostárny nebo pro obce zpracovávající BRO (biologicky rozložitelný odpad) nebo BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad). CM 1,5 se vyrábí jako tažený za traktorem. Pro svoji práci nepotřebuje žádný vedlejší zdroj, má svůj vlastní dieselový motor.

Prohlédněte si CM 1,5

 
img_slideshow_cm-2-4

CM 2,4

Kompostovací stroj řady CM 2,4 slouží pro větší kompostárny či vesnice zpracovávající kompost. Stroj je zapřáhnutelný za traktor, z důvodu větších rozměrů ale počítáme se statickým umístěním. CM 2,4 má vlastní dieselový motor a pro svoji práci nepotřebuje žádný vedlejší zdroj. Stroj je vybavený dálkovým ovládáním pracovního cyklu s dosahem až 20m.

Prohlédněte si CM 2,4

 
img_slideshow_cm-2-4

Příslušenství kompostovacích strojů

Nedílnou součástí správně funkčního Uzavřeného Kompostovacího Systému jsou kompostovací vaky, perforované plastové provzdušňovací hadice, provzdušňovací jednotky, teploměry, odvzdušňovací ventily a regulační jednotka pro plně automatizovaný proces provzdušňování.

Prohlédněte si příslušenství

 

Uzavřený kompostovací systém (UKS)

UKS je patentovaný systém, který využívá kompostovací stroje pro tvorbu kvalitního kompostu.

Kompostovací stroje připraví směs organických a anorganických látek v optimálním poměru uhlíku a dusíku. Tato směs je potom natlačena do plastového vaku. Celý kompostovací proces je ukryt před vlivem deště, větru a nezapáchá.

Kompostování organických materiálů v menším měřítku bylo dříve možné pouze ve vysokokapacitních závodech, které vyžadovaly poměrně vysoké investice. Díky uzavřenému systému kompostování a strojům, které pro tyto účely vyrábíme, si dnes můžete vyrobit kvalitní průmyslový kompost sami.


Výhody UKS v porovnání s tradičními metodami

 • Eliminace zápachu kompostovaného materiálu
 • Prostorová úspora až 65 % (kompostovací vaky)
 • Šetří čas a peníze - Nevyžaduje značné investice do majetku ani další manipulaci
 • Plně řízený proces až 3x rychlejší
 • Kvalita konečného produktu je ovladatelná, neboť proces je kontrolovatelný


Technologické výhody uzavřeného kompostování

Řiditelný proces

 • Řízení teploty
 • Nucená dodávka kyslíku
 • Přídavek vody
 • Aplikace inokulantů

Prostorově efektivní

 • Není potřeba místo a čas pro přesouvání produktu
 • Netřeba stísněný prostor
 • Stačí jednoduché umístění (betonové podloží/voda/elektřina)

Jednoduchá technologie

 • Vyzkoušená technologie vakování
 • Jednoduché hospodaření/kontrola

Přátelský k životnímu prostředí

 • eco-friendly


Ekonomické výhody uzavřeného kompostování

Nízké investice

 • Investice do betonového podloží, pokud není k dispozici
 • Provzdušňovací zařízení
 • Teploměr

Krátký čas procesu

 • 12 až 15 týdnů mezi začátkem procesu a konečným produktem
 • Není potřeba přechodného přesunování materiálu

Problematické výrobky při běžném kompostování

 • Produkty se zápachem mohou být jednoduše zpracovány

Flexibilní systém

 • Není svázán s místem
 • Nájem pouze v případě potřeby

Různé aplikace

 • Očekávané změny v legislativě
 • Oštítkovaný" kompost díky konstantnímu a přesnému směsnému poměru
 • Odpařování
 • Výroba hustého a tekutého hnojiva
 • "Čištění" zeminy


Eliminace zápachu při uzavřeném kompostování

Výrazný zápach je pro klasické kompostování velice charakteristický. Ovladatelný tok vzduchu uvnitř vaku během UKS vytváří optimální podmínky pro aerobní aktivitu, díky které může kompostovací proces probíhat bez vytváření nepříjemných zápachů. Celý proces probíhá v uzavřeném prostoru, se kterým se nepohybuje, tudíž materiál je uzavřený a „v klidu" a příčiny pro vznik zápachu jsou eliminovány.


Prostorová flexibilita při uzavřeném kompostování

UKS je mobilní a vaky můžete umístit skoro kdekoliv. Již není potřeba přemisťovat materiál na dlouhé vzdálenosti. Požadavky na místo pro kompostovací vaky jsou minimální.

Následující požadavky jsou použitelné pro přibližně 200 tun materiálu:

 • zpevněná plocha o rozloze 70 x 8 metrů
 • tekoucí voda
 • elektrická přípojka

UKS v Zábřehu


Proces uzavřeného kompostovacího systému

 • Zmenšení materiálu - organický materiál se musí zmenšit na částečky o rozměru maximálně 10 - 15 cm
 • Míchání materiálu - tvorba směsi různých materiálu s ideálním poměrem uhlíku a dusíku
 • Přidání vody - 50 až 60 % vody
 • Plnění LDPE vaku - pomocí kompostovacího stroje, následně připojení ventilátoru, který zajišťuje optimální dodávku kyslíku
 • Kontrola procesu - během 12. – 15. týdne se musí zkontrolovat teplota v pravidelných intervalech tak, aby se v případě potřeby mohl proces upravit
 • Prosévání - po procesu kompostování se materiál proseje a nadrozměrné materiály musí pojít znovu celým procesem
 • Konečný produkt - konečným výsledkem je homogenní produkt, který lze použít pro mnoho účelů

Kontaktujte nás