Kompostování v Polsku

Kompostování v Polsku

UKS neboli Uzavřený Kompostovací Systém se v posledních 3 letech v České republikce poměrně značně rozšířil. Tento systém je šetrný k životnímu prostředí díky své nenáročnosti a nízkým únikům nebezpečných plynů do ovzduší. V letošním roce jsme však s naším systémem expandovali do sousedního Polska, kde jsme letos zprovoznili 2 nové kompostárny

Nejedná se však o klasické kompostárny, které můžete vidět u nás v České republice - právě u nás se kompostuje zelený odpad ze zahrad a z veřejné zeleně (trávy, listí, větve). V Polsku se však kompostuje komunální odpad, jejímž obsahem jsou nebezpečné látky, ale stále přebývá část "zeleného" odpadu, který celému procesu pomáhá. V Polsku se úřady začínají zabývat především hospodařením s odpady a tento systém nahrává k částečnému řešení situace. Komunální odpad se nesmí uskladňovat na standartních skládkách odpadu, protože obsahuje velké procento živých organismů, které jsou pro životní prostřední nežádoucí. Pokud se však tento odpad uloží do vaků, který se poté pravidelně provzdušňuje, dojde ke zničení těchto škodlivých organismů. Takto přeměměný odpad se nyní může uskladnit na skládce odpadu.

Na příští rok těchto kompostáren zprovozníme hned několik a plánujeme celý systém představit i v jiných zemích. Problém s ukládáním komunálního odpadu je prakticky po celé Evropě a je otázkou času, kdy jej bude muset řešit každá země.

P1110690P1110672P1110678P1110602P1110604