Překládací vozy a překládací stanice

Důležitým faktorem při sklizni obilovin je výkon sklízecí mlátičky. Díky překladacímu vozu dokážete zvednout výkon mlátičky až o 30%. Překladací vůz se stará o to, aby mlátička nepřerušila svou práci. Nastane-li čas vyprázdnění bunkru kombajnu, vůz přijede pod komín a nechá si během sklízení vysypat celý obsah bunkru. Poté směřuje na kraj pole, kde zrno vysype do připravených kamionů, traktorů - všeobecně prostředků uzpůsobených na silniční dopravu.

Právě rozdělení mezi silniční a polní dopravou činí velké úspory. Překladací vůz jezdí na velkých kolech s minimálním tlakem na půdu, takže nedochází ke zbytečnému utužení půdy. Kamiony tak na pole jezdit nemusí a nečiní půdu.

Překladací vůz je schopen obstarat 2-3 mlátičky najednou. Jeho využití je nejen pro obiloviny, ale využívá se i při sklizni CCM, kde kukuřičné zrno míří přímo do šrotovníku, čímž se šetří opotřebitelnost šrotovacího ústrojí stroje a zrno se tak nekontaminuje s půdou. Překladací vůz se dá mimo jiné využít i u secích prací, nebo zásobuje rozmetadla průmyslových hnojiv.

 

RELOADER H5

ReloaderH5
Přepravní vzdálenosti z pole na farmu se čím dál více zvětšují, převážně v posledních 3 letech díky nárustu bioplynových stanic. Toto úskalí sebou nese poměrně značný problém v přepravní technice. Traktorová doprava se na větších vzdálenostech stává velice neekonomickým článkem celé linky a kamionová doprava zase nemůže na pole.

Celý článek

 

GS 16,5

GS-16_5GS 16,5 je vhodný překládací vůz, který je přizpůsoben obsluhovat jeden velký kombajn, nebo dva střední kombajny během sklizně. Je kompaktní a standardně vybavený nápravou BPW. Vzhledem k tomu, že je postaven ze stejných standardních komponentů jako jeho větší bratr – vůz GS 24,5 – čas vykládky je stejný, zhruba 2-3 minuty. Ke svému pohonu si stroj vyžaduje traktor o síle 150 koní pro plynulý provoz.

Celý článek

GS 24,5

GS-24-5GS 24,5 je výkonný překládací vůz přizpůsoben obsluhovat dva velké kombajny při sklizni oblií. Je jednoduché jej obsluhovat a řídit. Díky své konstrukci zvládne pracovat na velkých plochách vzhledem ke svému objemu. Vůz je vybaven dvěma řiditelnými nápravami BPW. Celou násypku vyprázdní zhruba za 3 minuty a k pohonu stroje si vyžaduje traktor o síle 200-250 koní k zajištění plynulého provozu.

 

Celý článek