Silážní lis EB 310 LG

EB-310-LG-ph-smallSilážníí lis EB 310 LG je momentálně nejžádanějším strojem ze všech nabízených modelů. Svou oblibu získal zejména díky optimální rychlosti, stabilitě, vysokému výkonu a rovnoměrnému naplnění vaku. Do karet mu hraje i rychlost a pohodlí během přípravy na vakování a masivní konstrukce.

Silážní lis EB 310 LG je technicky vyspělý a využívá nejmodernější doplňky na trhu. Jeho hydraulický systém je přizpůsobený na LOAD SENSING s úsporou paliva traktoru. Navíc si můžete vybrat ze 2 velikostních variant tunelů – menší kombinaci tunelů 2,4 + 2,7 m, nebo větší tunely 2,7 + 3,0 m. Všechny tunely mají prodloužení pro eleminaci boulí na silážním vaku.

Ze silnice rovnou na vak

Silážní lis je k traktoru připojený na straně ovládací plošiny. Díky novému systému QUICK jde o permanentní připojení jak pro přepravu, tak pro plnění vaku, aniž by se během přípravy stroje na vakování musel traktor odpojit. Tento systém značně usnadňuje a urychluje přípravu na vak, což ocení zejména podniky služeb, které mění místo vaku prakticky denně. K rychlému nacouvání na vak postačí šikovný traktorista, který postupným najížděním na vak stroj zlomí vůči traktoru o 90°. Přední a zadní kola se natáčí dálkově na přenosném ovladači. Rychlost otáčení se řídí proporcionálně na joysticku. V momentu, kdy je stroj přesně zlomen o 90°, se rozsvítí signalizace na ovladači a stroj můžete zajistit čepem – taktéž na dálkovém ovladači.

Komfortní ovládání a doplňky silážního lisu

Jak již bylo zmíněno, pomocné funkce se ovládají na dálkovém ovladači a stroj tak obsluhuje pouze 1 osoba. Ke značnému pohodlí přispívají i hydraulické doplňky – při nasazování silážního vaku si pomůžete hydraulickým jeřábkem, při zapojování stroje k traktoru zvednete oje hydraulicky, na konci vaku vyčistíte tunel hydraulicky zásuvným dnem pod rotor – zbylé krmivo díky tomu spadne do vaku. Jediné mechanické ovládání spočívá ve sklápění podávacího stolu, posuvu pásového dopravníku na stole a čechrací hřídeli. Poslední dvě zmíněné funkce jsou proporcionálně řízené. Rychlost a směr posuvu si volíte vychýlením páky na rozvaděči s třecí aretací. Ovládací plošina je prostorná a umístěna výše, abyste dobře viděli do plnícího prostoru. Bočnice podávacího stolu mají zase zvýšené postranice, aby krmivo z návěsů nepadalo mimo prostor plnícího stolu. Vpředu stolu je guma, která zabraňuje přepadávání krmiva před stůl.

O1O2O3O4

 

 

O5O6

 

 

 

 


Travní senáže

Zárukou kvalitně utlačené senáže ve vaku je speciálně konstruovaný rotor s nepravidelným rozmístěním prstů. Ten pravidelně utlačuje krmivo do lisovací komory – tunelu, z něhož se vytlačuje veškerý vzduch. Stroj je schopen utlačit veškeré druhy tráv, jetelotráv, vojtěšky a různých směsek. Pro zaručení kvality je třeba dodržovat správný technologický postup sklizně, především na správnou délku řezanky a optimální sušinu. Se strojem lze vakovat i senáž po samosběracích vozech, je však nutné dbát na ostrost nožů na voze. Obecně platí, že čím je řezanka delší a sušší, tím je utlačení ve vaku náročnější a zároveň klesá následná kvalita senáže ve vaku. Pro správné utlačení senáže se používají kotoučové brzdy, které drží přes ocelová lana zábranu na konci vaku. EB 310 LG má 4 velké brzdové třmeny zaručující postupné odvíjení lan bez skoků a rázů.

t1t2t3t4t5t6t7t8t9t11t12t13t14v1v2v3v4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kukuřičná siláž

Uskladnění kukuřičné siláže je jednodušší než uskladnění travní senáže. Kukuřice je sypká a vak bývá pravidelnější. Zároveň se používají nižší brzdné tlaky. Pokud pro vakování zvolíte dobrý terén, stroj můžete brzdit bez zadní brány. U vnitřního brzdění, kdy vakem prochází lanová smyčka o různé délce, se dobrzďuje kolami přes vzduchovou soustavu. Míru brzdění regulujete na ovládací plošině. S tímto systémem můžete dělat vaky delší než 75 m, nejčastěji 90 m. Vnitřní brzdění je zároveň pohodlnější, nemusí se při něm podkládat ocelová lana, odpadá navíjení lan na konci vaku a přemísťování zábrany z vaku na vak. Od uživatelů máme potvrzeno, že denní výkonnost s vnitřním brzděním je vyšší o 30 % oproti vakování s brankou.

K1K2K3K4K5K6K7K8Cukrovarnické řízky, mláta a jiné vedlejší produkty

V posledních 3 letech je značná poptávka po uskladnění vedlejších produktů. Produkty jako cukrovarnické řízky a mláta jsou bohatým doplňkem krmné dávky. Vakování těchto produktů vyžaduje určitou pozornost především u nízké sušiny. V tomto případě se volí menší průměry vaků 2,7 m nebo 2,4 m. Výkonnost u těchto materiálů je vysoká a na utlačení ve vaku není zapotřebí velký tlak. U mlát se vakuje prakticky bez tlaku, v určitých případech se musí s traktorem musí popojíždět.


123456 

CCM – mačkané kukuřičné zrno, obilniny

Se strojem můžete uskladňovat také mačkaná zrna, popřípadě celá zrna. U těchto produktů se většinou využívá menších průměrů 2,7 m či 2,4 m.

C1C2C3

 
 

Technický list EB 310 LG

Videa silážního lisu EB 310 LG