Konzervanty

konzervanty

 

Druh

balení

Dávka / t

Euro Silac S
vodorozpustný
250 g Glycidové siláže 1 l/t
Bílkovinné siláže 2 l/t
Euro Silac
granulovaný
25 kg Glycidové siláže 0,225 kg/t
Bílkovinné siláže 0,45 kg /t

Euro Silac S - bakteriálně enzymatický konzervační přípravek vodorozpustné formy, obsahující
optimální kombinaci celulotických a hemicelulotických enzymů a tři základní, speciálně vyselektované
kmeny bakterií mléčného kvašení.

Použití:
Všechny druhy silážovatelných plodin, glycidového i bílkovinného charakteru.

Příprava:
Přípravek je vodorozpustný. Rozpuštěním tohoto 250 g balení ve 200 l vody.

Aplikace:
bílkovinné siláže - 2 l roztoku na 1 tunu ( 250 g balení na 100 tun)
glycidové siláže - 1 l roztoku na 1 tunu ( 250 g balení na 200 tun)

Podrobnější informace naleznete zde: Euro Silac S

Euro Silac granulovaný - bakteriálně enzymatický konzervační přípravek granulované formy,
obsahující optimální kombinaci celulotických a hemicelulotických enzymů a čtyři základní,
speciálně vyselektované kmeny bakterií mléčného kvašení.

Použití:
Všechny druhy silážovatelných plodin, glycidového i bílkovinného charakteru.

Aplikace:
bílkovinné siláže - 0,45 kg / na 1 tunu píce ( 25 kg balení na 55 tun)
glycidové siláže - 0,225 kg / na 1 tunu píce ( 25 kg balení na 110 tun)
Aplikace se provádí standardními aplikátory na sypké přípravky.

Podrobnější informace naleznete zde:  Euro Silac S

Chemické konzervanty:

Druh balení Dávka / t
Neubasil Soft G Liquid 30/200/1000 litrů viz níže
Neubasil Soft M Liquid 30/200/1000 litrů viz níže

Neubasil Soft M Liquid - chemický konzervační přípravek pro glycidové pícniny, který neobsahuje
soli organických kyselin a proto nezvyšuje pH a požadovanou aplikační dávku. Redukuje negativní
vlastnosti organických kyselin, jakými jsou především korozivita, vytěkávání.

Použití:
Lehce silážovatelné pícniny, které jsou náchylné na rozvoj kvasinek ( silážní kukuřice, šrotované
a mačkané zrno kukuřice a obiloviny ).

Aplikace:
Pomocí aplikátorů pro tekutou aplikaci, za řezací ústrojí sklízecí řezačky nebo přímo za šrotovací
či mačkací ústrojí šrotovníku či mačkače.

plodina dávka % sušiny dávka % sušiny
kukuřičná siláž 2,0 - 2,5 l/t do 35% 2,5 - 3,5 l/t nad 35%
CCM, zrno 2,5 - 3,5 l/t nad 70% 2,0 - 2,5 l/t do 70%
vrchní vrstva siláží 1,0 l/ 10 m2 1,0 l/ 10 m2
stěny siláží 2,0 l/ 10 m2 (v 10 l vody) 2,0 l/ 10 m2 (v 10 l vody)

Podrobnější informace naleznete zde: NEUBASIL SOFT M Liquid

Neubasil Soft G Liquid - chemický konzervační přípravek pro pícniny, který neobsahuje soli organických
kyselin a proto nezvyšuje pH a požadovanou aplikační dávku. Redukuje negativní vlastnosti organických
kyselin, jakými jsou především korozivita, vytěkávání.

Použití:
těžce a středně těžce silážovatelných pícnin bílkovinného a polobílkovinného charakteru jako jsou trávy,
jeteloviny, vojtěšky, leguminózy a jetelotravní směsky.

Aplikace:
Pomocí aplikátorů pro tekutou aplikaci, za řezací ústrojí sklízecí řezačky či na podávací pult senážního lisu.

plodina do 30% sušiny 30 - 40% sušiny
tráva, jetolotráva 2,5 - 3,5 l/t 2,0 - 2,5 l/t
vojtěška, jetel 3,5 - 5,0 l/t 2,5 - 3,5 l/t

Podrobnější informace naleznete zde:  NEUBASIL SOFT liquid