Umladestation

Důležitým faktorem při sklizni obilovin je výkon sklízecí mlátičky. Díky překladacímu vozu dokážete zvednout výkon mlátičky až o 30%. Překladací vůz se stará o to, aby mlátička nepřerušila svou práci. Nastane-li čas vyprázdnění bunkru kombajnu, vůz přijede pod komín a nechá si během sklízení vysypat celý obsah bunkru. Poté směřuje na kraj pole, kde zrno vysype do připravených kamionů, traktorů - všeobecně prostředků uzpůsobených na silniční dopravu.

Právě rozdělení mezi silniční a polní dopravou činí velké úspory. Překladací vůz jezdí na velkých kolech s minimálním tlakem na půdu, takže nedochází ke zbytečnému utužení půdy. Kamiony tak na pole jezdit nemusí a nečiní půdu.

Překladací vůz je schopen obstarat 2-3 mlátičky najednou. Jeho využití je nejen pro obiloviny, ale využívá se i při sklizni CCM, kde kukuřičné zrno míří přímo do šrotovníku, čímž se šetří opotřebitelnost šrotovacího ústrojí stroje a zrno se tak nekontaminuje s půdou. Překladací vůz se dá mimo jiné využít i u secích prací, nebo zásobuje rozmetadla průmyslových hnojiv.

 

RELOADER H5

ReloaderH5
Die Transportentfernungen vom Feld zur Farm werden immer länger, hauptsächlich in den letzten 3 Jahren dank dem Anstieg der Biogasstationen. Dies führt bei der Transporttechnik zu wesentlichen Problemen. Der Transport mit dem Traktor auf größere Entfernungen ist nicht sehr wirtschaftlich, ganze Förderanlagen und Lastzüge können wiederum nicht auf die Felder fahren.

Weiterlesen