Osobní data

Jsme společnost EURO BAGGING, s.r.o. sídlící na Průmyslové 2082, 594 01 Velké Meziříčí. Osobními údaji rozumíme informace, které se týkají Vás osobně, například Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo poštovní adresa.

Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji poté, co jsme je získali. Budete-li mít ohledně toho jakékoli pochybnosti či dotazy, kontaktujte nás.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času aktualizováno. Datum nejnovější aktualizace je uvedeno na konci tohoto článku.

Kdy sbíráme osobní údaje?

Sbíráme od Vás osobní údaje, když na našich webových stránkách provádíte následující úkony:

 • poptáváte naše produkty či služby
 • ucházíte se o zaměstnání v naší společnosti
 • vznášíte online dotazy
 • v souvislosti s cookies a ostatními technologiemi

Jaké osobní informace zjišťujeme?

Zjišťujeme následující osobní informace:

 • jméno
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • další osobní údaje, které uvádíte do své žádosti o zaměstnání
 • další osobní data, která nám poskytnete dobrovolně
 • data o používání v souvislosti s cookies a ostatními technologiemi

Co děláme s Vašimi osobními údaji?

Poskytnuté osobní údaje používáme ke:

 • zpracování Vašich poptávek zboží či služeb
 • korespondenci s Vámi ohledně Vašich poptávek
 • informování Vás o nejnovějších produktech či speciálních nabídkách, které by Vás mohly zajímat, pokud jste si v samostatném prohlášení nezvolili možnost nebýt zahrnuti do této komunikace
 • odpovídání na Vaše dotazy
 • zpracování a korespondenci s vámi ohledně Vašich žádostí o práci
 • sledování cílů uvedených pod cookies a ostatními technologiemi

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Osobní informace shromážděné přes webové stránky můžeme sdílet v rámci naší společnosti. Jinak Vaše osobní údaje sdělíme pouze vládním orgánům a soudním orgánům, zákonným nabyvatelům naší společnosti a dodavatelům, které zaměstnáváme, aby zpracovávali data naším jménem.

Leden 2017