Uskladnění zrna pomocí silážních vaků

Uskladnění zrna pomocí silážních vakůUskladnění zrna a dalších plodin pomocí systému Grain Saver představuje efektivní, flexibilní a mobilní řešení pro moderní farmy. Náš kompletní systém, který zahrnuje všechny prvky ověřené v posledních letech v evropských klimatických podmínkách, označujeme jako „Grain Saver“.

Skladování zrna v modifikované atmosféře silážních vaků

Používání systému Grain Saver a silážních vaků představuje skladování v modifikované atmosféře - a právě v ní spočívá rozdíl mezi naším řešením a jinými způsoby, jako je např. skladování na plocho, v kovových nádobách, betonových silech apod., kde je zrno neustále v kontaktu s kyslíkem. V systému Grain Saver můžete skladovat mokré i suché zrno, ale technologie těchto dvou variant je odlišná.

Průběh skladování zrna pomocí systému Grain Saver

Velká část kyslíku se odstraní již při vakování, zbývající kyslík je následně spotřebován zrnem, houbami a hmyzem v silážních pytlích. Následně je kyslík v procesu dýchání buněk přeměněn na oxid uhličitý. Přibližně za 30 dní je dosaženo rovnováhy mezi koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého. Po cca 45-50 dnech se dýchání buněk v podstatě zastaví a silážní vaky jsou plné oxidu uhličitého, takže uvnitř nepřežije téměř žádný hmyz.

Zvolená technologie zcela závisí na následném použití. Například kyselinou konzervované celé zrno je považováno za vhodné pro použití v systémech mokrého krmiva pro prasata, zatímco mačkané zrno má podporu zejména při produkci dojnic, hovězího dobytka a ovcí, často v kombinaci s míchacími vozy. Na druhou stranu suché zrno můžete prodávat do sektoru hospodářských zvířat, mlynářům, k uskladnění osiva, na sladovnický ječmen atd., což vytváří velmi flexibilní podmínky a otevírá více možností pro producenta.

Hlavní výhody skladování suchého zrna pomocí systému Grain Saver

  • Nízké investiční náklady na systém skladování.
  • Mimořádně vysoká kapacita skladování a mimořádně nákladově efektivní technika.
  • Lepší logistika sklizně - zrno se snadno a bezpečně skladuje, nákladná přeprava v sezóně může být provedena později, kdy náklady na logistiku jsou často podstatně nižší.
  • Lepší pracovní prostředí - práce se provádí venku na čerstvém vzduchu a ne uvnitř v prašném prostředí.
  • Větší flexibilita na nestabilním světovém trhu, která dává zemědělcům možnost prodávat obilí, když jsou ceny vysoké, a skladovat ho, když jsou ceny nízké.
  • Vynikající flexibilita pro uskladnění různých plodin i v menších objemech, což umožňuje flexibilnější a trhu přizpůsobenou rotaci plodin.
  • Bezpečný systém s minimálními problémy s houbami a hmyzem a podstatně sníženou potřebou čištění. Navíc se podstatně snižuje i čas věnovaný údržbě strojů a zařízení.
  • Bezpečné přechodné skladování před sušením, což znamená, že požadované investice do sušiček mohou být podstatně sníženy, protože je možno používat sušičky s menší kapacitou.

Uskladnění zrna pomocí silážních vaků EURO BAGGINGUskladnění zrna - silážní vaky EURO BAGGINGBezpečné uskladnění zrna pomocí silážních vakůUskladnění zrna do silážních vaků - systém Grain Saver

 

 

Grain Bagger D9

Plnění zrna do silážních vaků - GrainBagger-D9Plnič zrna Grain Bagger D-9 má kapacitu plnění 180-250 tun za hodinu. Jedná se o dokonale postavený stroj určený k traktorům o výkonu 100-160 koní, který jsme zkonstruovali a vyvinuli pro efektivní zemědělství všude na světě.

Celý článek

 

KOYKER - vybírač zrna

koykerVybírač zrna KOYKER se pyšní největším vybíracím výkonem na trhu. Jedná se o profesionální model pro práce ve velkém měřítku s výkonem přes 200 tun za hodinu, vynášecím šnekem na obě strany a automatickým navíječem silážního vaku.

Celý článek