Příslušenství kompostovacích strojů

Příslušenství kompostovacích strojů

kompostovaniNedílnou součástí správně funkčního Uzavřeného Kompostovacího Systému jsou
kromě určitého typu kompostovacího lisu zároveň následné technické zařízení:

  • Kompostovací vaky o stejném průměru jako kompostovací lis
  • Perforované plastové provzdušňovací hadice
  • Provzdušňovací jednotky
  • Teploměry
  • Odvzdušňovací ventily
  • Regulační jednotka - pro plně automatizovaný proces provzdušňování

Kompostovací vaky

Dodávají se o stejných průměrech, jako jsou tunely kompostovacích lisů, standardně o délce 60 m. Na přání zákazníka lze pro určité množství dodat vaky o jakékoli délce.

Provzdušňovací hadice

Slouží k přívodu vzduchu do vaku. Hadice jsou vkládány do vaku zároveň při naskladňování materiálu pomocí kompostovacího lisu. U varianty se strojem CM 1,5 je standardně vkládána 1 hadice, u lisů CM 2,4 a 3,0 jsou ve vaku standardně hadice dvě.

Provzdušňovací jednotky

Slouží pro vhánění vzduchu do provzdušňovacích hadic a tím zabezpečují přívod vzduchu ke kompostovanému materiálu. Spínání jednotek je řízeno buď manuálně nastavením doby sepnutí a doby vypnutí motoru ventilátoru (zabudováno v krabicovém uložení motorů) nebo je doba vypnutí a zapnutí regulována automaticky na základě výstupů z teploměru měřícího teplotu kompostovaného materiálu.

Teploměry

Měří teplotu kompostovaného materiálu. Při manuální regulaci slouží obsluze ke kontrole procesu, při automatické regulaci spínání provzdušňování jsou vstupem pro regulační jednotku.

Odvzdušňovací ventily

Lze je použít jednak jako místo pro vpich teploměrů a zároveň pro vývod přebytečného vzduchu z vaku.

Regulační jednotka

Při automatickém procesu regulace provzdušňování zpracovává regulační jednotka údaje z teploměrů, na jejichž základě zapíná či vypíná motory provzdušňovacích jednotek. Tak lze plně autonomně udržovat teplotu kompostovaného materiálu v zadaných teplotních intervalech bez nutnosti manuálního nastavování doby sepnutí či vypnutí motorů.